BGYS Politikamız

       Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

  • Yasa ve mevzuat gereksinimlerine uymak,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını ilgili taraflarımıza yaymak, 
  • Teknolojik alt yapımızı sürekli geliştirmek ve güvenli kılmak,
  • Tüm bilgi varlıklarımızı yetkisiz erişime karşı korumak, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak, 
  • İş sürekliliğini sağlayacak altyapı gereksinimlerini sürekli karşılamak,
  • İhlal olaylarını yönetmek ve ilgili tarafları bilgilendirmek.